Predmet: Povijest, Likovna umjetnost

Barbara Frntić, prof. Povijesti umjetnosti, kod nas je tri godine, puna razumijevanja za učenike, odličan motivator, razvija ljubav za umjetnost svih vidova te verbalnu analizu i opisivanje umjetničkih stilova, razdoblja i ostvarenja. Vlastitim angažmanom i angažmanom učenika brine za estetsko uređenja škole.