Nastava nekoliko predmeta (Povijest, Geografija, Matematika, Informatika, Kemija, Biologija) je dvojezična (hrvatski - engleski). Posebna pažnja posvećuje se učenicima s dodatnim obvezama na području glazbe i sporta, te učenicima s poteškoćama.

Karakteristike programa i rada

 • bogat program uključuje i dodatne tj. fakultativne predmete Govorništvo i Filmska umjetnost,
 • dnevni raspored uključuje sate učenja,
 • dodatni program za napredne,
 • blok-sati pojedinog predmeta radi rasterećenja učenika,
 • nastava ujutro, slobodne subote,
 • mala odjeljenja (do 15 učenika),
 • individualni pristup i briga o svakom učeniku,
 • suvremeni pristup i nastava uz pomoć multimedijalnih sredstava,
 • izborna nastava informatike u 2., 3. i 4. razredu,
 • stručan, profesionalan i motiviran nastavni kadar,
 • pomoć profesora pri učenju u školi,
 • mentorsko vođenje učenika,
 • ručak organiziran u školi,
 • vlastita dvorana za nastavu Tjelesnog i uređeni kabineti za prirodoslovne predmete i informatiku,
 • ocjene dostupne roditeljima putem e-dnevnika i imenika,
 • mogućnost dodatnih priprema za maturante,
 • upis na željeni fakultet
 • sigurno i zdravo okruženje.

Dodatne mogućnosti

 • besplatno dodatno učenje stranih jezika (talijanski, francuski, španjolski, ruski, nizozemski, njemački, engleski) u Školi stranih jezika - Žiger,
 • veliki izbor izbornih i fakultativnih predmeta: Govorništvo (retorika), Filmska umjetnost, Informatika, treći strani jezik,
 • dodatne grupe: dramska grupa, prirodoslovna grupa, kreativna i sportska grupa,
 • terenska nastava u inozemstvu,
 • međunarodni projekti i razmjena učenika sa školama partnerima u cijeloj Europi (Portugal, Grčka, Turska, Nizozemska…),
 • poticanje likovnog, dramskog, literarnog i glazbenog kreativnog izražavanja, kreativnog pisanja, korištenja govorničkih vještina,
 • poticanje humanitarnih aktivnosti,
 • ljetne škole stranih jezika u inozemstvu.