Naša profesorica, kemičarka Ivana Kuča, upoznala je učenike 3.a s reagensima koji izazivaju reakcije oksidacije na organskim spojevima koji sadrže kisik. Tu je važno pratiti promjene boje reagensa i pratiti različitu reaktivnost pojedinog organskog spoja sa zadanim reagensom. Prepoznavanje kemijskih svojstava alkohola, aldehida, ketona i karboksilnih kiselina omogućuje njihovo dokazivanje u uzorcima tvari.

Na temelju bilješki za zadane primjere spojeva učenici su zaključili koja pravila vrijede za reakcije oksidacije, a to će koristiti u rješavanju zadataka.