Učenici 1.a zajedno su s profesoricom kemije, Ivanom Kuča učili o fizikalnim svojstvima tvari i promatrali proces taljenja čvrste tvari. Trebali su isprobati na koje sve načine se to može postići i koje poteškoće se javljaju kod izvođenja pokusa. Učenici su tijekom pokusa dobili svoje zadatke: pratiti brzinu zagrijavanja uzorka, očitavati temperaturu na termometru, pratiti vrijeme zagrijavanja štopericom, zapisivati očitane podatke u tablicu. Na kraju sata sakupili smo dovoljno informacija da učenici samostalno izrade dijagram zagrijavanja tvari i objasne koje se promjene pri tome događaju.