Kada nastavi dodamo tehnologiju, započinje istraživanje. Mobiteli su nam ovog puta poslužili baš tome. S prvim razredom radili smo istraživanje povijesnih izvora uspoređujući Spartu i Atenu kao dva bitno različita društvena uređenja. Nakon saznanja o filozofskoj i demokratskoj Ateni i discipliniranoj i vojničkoj Sparti, jedan dio učenika opredijelio se Spartancima, a drugi dio Atenjanima. Kojima vi naginjete?