Popis lektirnih djela za cjelovito čitanje za školsku godinu 2020./20201. 

1. razred lektira

3. razred lektira

4. razred lektira