Privatnoj varaždinskoj gimnaziji - Gimnaziji Žiger odobren je novi Erasmus+ projekt u trajanju od dvije godine, odnosno u periodu od rujna 2019. do rujna 2021. naziva EuroProjects.

Nositelj projekta je škola iz Madrida s kojom smo uspješno surađivali u prijašnjem Erasmus+ projektu L.I.F.E., a uz njih u projektu sudjeluju škole iz Nizozemske te Turske. Cilj projekta je učenike podučiti razvijanju samostalnih istraživačkih radova. 
Planirane mobilnosti su redom: u rujnu 2019. putujemo u Madrid, a u ožujku 2020. smo domaćini našim partnerima. U drugoj godini projekta u listopadu 2020. posjetit ćemo školu u Turskoj, u ožujku 2021. školu u Nizozemskoj te ponovno u svibnju 2021. putujemo u Madrid.