Učenici 4.a bavili su se organskom kemijom i to organskim spojevima koji sadrže kisik. Sve pokuse pratila je njihova profesorica kemije, Ivana Kuča.

Na teorijskom dijelu nastave naučili su koje skupine organskih spojeva imaju u svom sastavu kisik, kako ih imenovati i nacrtati njihove strukturne formule. Na praktičnom dijelu nastave učenici su ispitivali kemijska svojstva alkohola, aldehida, ketona, karboksilnih kiselina i estera. Njihov zadatak bio je dodati određene reagense navedenim skupinama spojeva i zabilježiti kakve se pojave događaju tijekom kemijskih reakcija.

Učenicima je najzanimljivija bila reakcija ˝srebrnog zrcala˝ kojom se dokazuju aldehidi pomoću Tollensovog reagensa. Izradom ovih pokusa uživo učenici će lakše primijeniti svoje znanje u rješavanju zadataka zato što su učili temeljem vlastitog iskustva.